Varumärkes-

undersökning

och analys

Starka varumärken byggs inte av gissningar. Vi erbjuder en djupgående analys av ditt varumärke, baserad på vetenskapliga rön. Kanske överraskar våra slutsatser dig. Resultatet på nedersta raden kommer garanterat att glädja dig.

 • Intern företagskultur

 • Marknadstrender och -potential

 • Graal Brand Potential Analysis™

Varumärkes-

strategi

Att bygga ett varumärke som långsiktigt föredras av kunderna kräver en fokuserad strategi. En strategi som tar utgångspunkt i ert syfte – varför ni som företag gör det ni gör. Vi hjälper er att utveckla en stark varumärkeskärna så att allt ni säger och gör harmonierar, både internt och externt.

 • Visionsramverk

 • Varumärkespositionering

 • Varumärkeslöfte

 • Varumärkesstruktur

Varumärkes-

identitet

Upplevelsen av ert varumärke beror på vad mottagarna ser, hör och känner när de kommer i kontakt med er. Genom att skapa en varumärkesidentitet som upplevs som äkta och relevant skapar vi emotionella kopplingar till ert varumärke. Vilka i sin tur bygger lojalitet och driver försäljning.

 • Visuell företagsidentitet

 • Varumärkes- och produktdesign

 • Namngivning och texttonalitet

 • Varumärkesidentitet

Varumärkes-

kommunikation

Varumärkesbyggande kommunikation ett viktigt verktyg för att styra uppfattningen om ert varumärke. Med utgångspunkt i er varumärkesstrategi och -identitet skapar vi kommunikationskoncept och riktlinjer för konsekvent kommunikation.

 • Övergripande varumärkeskoncept

 • Varumärkeskommunikation och -kampanjer

 • Riktlinjer för varumärkeskommunikation

 • Sociala medier och CSR

Brand Experience

Människor upplever ditt varumärke inte bara baserat på vad du säger, utan också på vad du gör. Därför hjälper vi dig att lyfta din varumärkesstrategi från papper till handling. Genom att arbeta med ett holistiskt, upplevelsebaserat ramverk skapar vi varaktiga relationer och ser till att det varumärke du skapat med kärlek hålls ständigt relevant.

 • Pulskontroller av varumärkesupplevelsen

 • Gapanalyser

 • Kartläggning av möjligheter till nya upplevelser

 • Ledarskapsmotivation och -beteende

 • Employer branding och varumärkeskultur

 • Varumärkeskommunikation och co-creation

Vi är varumärkesbyrån som på vetenskapliga grunder transformerar varumärken och bygger affärer bortom förnuftets gräns