Driver

beslut

Starka varumärken driver beslut. Så enkelt är det. Vi hjälper er att definiera och uttrycka ert varumärke genom att fokusera på det som får kunderna att välja er. Och eliminera allt annat.

Bortom förnuftets

gräns

Vi människor är mer irrationella än vi vill tro. Inför en uppsjö av produkter, priser, logotyper och kundfördelar väljer vi känslomässigt långt innan våra rationella argument hinner ikapp. Och känslomässiga val är svåra att påverka i efterhand. Glädjande nog har beteendevetenskapen kartlagt hur dessa beslut går till. Vi ser till att valet faller på er.

På en global

arena

Kärnan i ert varumärke är densamma oavsett geografi. Men människor kommer att tolka och samverka med det på lika många olika sätt som antalet regioner ni är verksamma i. Med hjälp av fokuserad analys, strategi, design, kommunikation och upplevelser skapar vi global harmoni.

Med kraftfulla

metoder

Kunder har i dag svårt att se någon fysisk skillnad mellan de produkter och tjänster som finns på marknaden. Mjuka varumärkesparametrar – så kallade meta-värden – blir därför allt viktigare för varumärken som vill skapa särprägel. Sådana värden kan till exempel vara inspiration, kunskap eller att vara enkel att göra affärer med. De flesta företag besitter sådana meta-värden, men kommunicerar dem inte i tillräcklig utsträckning till sina kunder.

Strategi + kreativitet + genomförande

Med vår egenutvecklade och beprövade metod Graal Brand Potential Analysis™ kartlägger vi med precision ditt varumärkes särprägel. Vi arbetar sedan enligt den varumärkesmodell vi utvecklat för att strukturera arbetet, från analys och strategi till genomförande och implementering. Vi kombinerar strategi och kreativitet för att få din varumärkesstrategi att lyfta från papperet. Och leverera varumärkesvärde på nedersta raden.

Graals/h2>

varumärkesmodell

Vår varumärkesmodell är utvecklad för att skapa positiva kundupplevelser som leder till varumärkespreferens, lojalitet och kärlek till varumärket. För att lyckas med detta behöver ett precist varumärkeslöfte och en precis varumärkesidentitet möta kunderna på två sätt: genom det ni säger och det ni gör. Att förändra kommunikationen går relativt snabbt. Att förändra beteendet tar däremot betydligt längre tid. Ofta påverkas hela organisationen, vilket tar lång tid och kräver stora insatser. Vi arbetar nära dig genom hela processen för att göra den så smidig och effektiv som möjligt.

Varumärkeslöftet och varumärkesidentiteten kommer från särprägeln i två viktiga parametrar: er varumärkespositionering och varumärkespersonlighet. Dessa parametrar kommer i sin tur från en stark varumärkeskärna bestående av vision, syfte och värderingar.

Graal Brand Potential

Analysis™

Graal Brand Potential Analysis™ är utvecklad i samarbete med doktor Niklas Bondesson vid Stockholms universitet och docent Johan Anselmsson vid Lunds universitet. Analysverktyget kopplar utan omvägar ihop marknadens uppfattning om ert varumärke med er försäljning. Med hjälp av biologi och psykologi letar vi oss förbi vad kunderna säger avgör deras val, till vad som faktiskt avgör det. Analysen kartlägger de varumärkesassociationer och den varumärkesposition som bäst driver din försäljning, både i form av volym- och prispremium.

Till höger ser du resultatet av en metastudie av vad som driver försäljning inom B2B, baserad på svar från 3000 beslutsfattare i 50 länder. Notera att produktegenskaper och pris varken driver volym- eller prispremium. I stället är inspiration, känsla av tillhörighet och prestige starka drivkrafter.

Brand Experience

Infinity Loop™

Att bygga din varumärkesupplevelse handlar om att skapa kärlek till ditt varumärke. Och kärlek skapas inte genom en stor handling, utan genom en miljon små. Vi älskar, väljer och förlåter våra varumärken inte på grund av något de gör, utan på grund av allt de gör. Så när vi pratar om varumärkesupplevelser bör vi inte prata om EN upplevelse, utan upplevelsEN. Varje beröringspunkt ditt varumärke har skapar en uppfattning i människors sinnen och hjärtan över tid. Din varumärkesupplevelse är en relation, inte en dejt.

Du behöver alltså inte känna press att ditt varumärke ska högprestera hela tiden. Varenda kontakt med omvärlden behöver inte vara en ”upplevelse”; däremot bör varje kontakt med omvärlden stödja den önskade varumärkesupplevelsen.

När du arbetar med din varumärkesupplevelse behöver du se bortom din säljtunnel, marknadsplan, digitala användarupplevelse och kundresa. Dessa modeller täcker inte in alla dina beröringspunkter. Hur är det till exempel med atmosfären i din reception, medarbetarnöjdheten på ditt företag och dina leverantörspolicys? Dessa delar av din verksamhet är precis lika mycket din varumärkesupplevelse som att använda dina produkter eller att se dina annonser.

Därför använder vi en holistisk brand experience infinity loop när vi arbetar med varumärkesupplevelsen.

infinity loop

Genom hela varumärkesresan från att utforska ett behov till att upptäcka en lösning, utvärdera ditt varumärke, välja dig, använda din produkt, älska dig och förespråka dig – definierar infinity-loopen ditt varumärkeskapital. Det finns ingen slutstation, det finns bara ständig rörelse och pågående relation.

Hur man kommunicerar hållbarhet

på ett hållbart sätt

Så kommunicerar du hållbarhet på ett hållbart sätt och håller dig på rätt sida av greenwashing

Hållbarhet har för många företag hamnat högst upp på agendan. Anställda, kunder och slutanvändare ställer allt högre krav på deras CSR-arbete och väljer i allt högre utsträckning företag som inte bara bryr sig om sin vinst utan också sin påverkan på människor och planeten. Investerare har nya modeller för att beräkna framtida värde med en mer holistisk syn på sin roll i samhället och ekonomer håller på att omdefiniera begreppet lönsamhet.

Hur påverkar detta din organisation? Det enda du kan veta säkert är att det gör det. För att ta reda på hur behöver du analysera drivkrafterna bakom beslutsfattandet i din bransch och marknad. Sannolikt är det en blandning av kravställningar och behov från hela värdekedjan som ligger bakom hur beslut fattas. Dina egna värderingar spelar också en stor roll i hur du driver din organisation mot ett mer hållbart affärsskapande.

Oavsett hur väl du ligger till i ditt hållbarhetsarbete bör du alltid vara öppen och transparent i din hållbarhetskommunikation. Konkreta budskap och enkelt språk vinner över jargonger och slitna fraser. Dina målgrupper är trötta på vaga, otydliga påståenden – visa dem vad du åstadkommit och låt dem dra sina egna slutsatser.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du skapar långsiktigt hållbar hållbarhetskommunikation och förvandlar skeptiska målgrupper till varumärkesanhängare.

Vi är varumärkesbyrån som på vetenskapliga grunder transformerar varumärken och bygger affärer bortom förnuftets gräns