Driver

försäljning

Starka varumärken driver försäljning. Så enkelt är det. Och utan försäljning – ditt företags livsnerv – är den innovation och förändring ni bidrar med inte möjlig. Vi hjälper er att definiera och uttrycka ert varumärke genom att fokusera på det som får kunderna att välja er. Och eliminera allt annat.

Bortom förnuftets

gräns

Vi människor är mer irrationella än vi vill tro. Inför en uppsjö av produkter, priser, logotyper och kundfördelar väljer vi känslomässigt långt innan våra rationella argument hinner ikapp. Och känslomässiga val är svåra att påverka i efterhand. Glädjande nog har beteendevetenskapen kartlagt hur dessa beslut går till. Vi ser till att valet faller på er.

På en global

arena

Kärnan i ert varumärke är densamma oavsett geografi. Men människor kommer att tolka och samverka med det på lika många olika sätt som antalet regioner ni är verksamma i. Med hjälp av fokuserad analys, strategi, design och kommunikation skapar vi global harmoni.

Med kraftfulla

metoder

Kunder har i dag svårt att se någon fysisk skillnad mellan de produkter och tjänster som finns på marknaden. Mjuka varumärkesparametrar – så kallade meta-värden – blir därför allt viktigare för varumärken som vill skapa särprägel. Sådana värden kan till exempel vara inspiration, kunskap eller att vara enkel att göra affärer med. De flesta företag besitter sådana meta-värden, men kommunicerar dem inte i tillräcklig utsträckning till sina kunder.

Strategi + kreativitet + genomförande

Med vår egenutvecklade och beprövade metod Graal Brand Potential Analysis™ kartlägger vi med precision ditt varumärkes särprägel. Vi arbetar sedan enligt den varumärkesmodell vi utvecklat för att strukturera arbetet, från analys och strategi till genomförande och implementering. Vi kombinerar strategi och kreativitet för att få din varumärkesstrategi att lyfta från papperet. Och leverera varumärkesvärde på nedersta raden.

Graals

varumärkesmodell

Vår varumärkesmodell är utvecklad för att skapa positiva kundupplevelser som leder till varumärkespreferens och försäljning. För att lyckas med detta behöver ett precist varumärkeslöfte och en precis varumärkesidentitet möta kunderna på två sätt: genom det ni säger och det ni gör. Att förändra kommunikationen går relativt snabbt. Att förändra beteendet tar däremot betydligt längre tid. Ofta påverkas hela organisationen, vilket tar lång tid och kräver stora insatser. Vi arbetar nära dig genom hela processen för att göra den så smidig och effektiv som möjligt.

Varumärkeslöftet och varumärkesidentiteten kommer från särprägeln i två viktiga parametrar: er varumärkespositionering och varumärkespersonlighet. Dessa parametrar kommer i sin tur från en stark varumärkeskärna bestående av vision, syfte och värderingar.

Graal Brand Potential

Analysis™

Graal Brand Potential Analysis™ är utvecklad i samarbete med doktor Niklas Bondesson vid Stockholms universitet och docent Johan Anselmsson vid Lunds universitet. Analysverktyget kopplar utan omvägar ihop marknadens uppfattning om ert varumärke med er försäljning. Med hjälp av biologi och psykologi letar vi oss förbi vad kunderna säger avgör deras val, till vad som faktiskt avgör det. Analysen kartlägger de varumärkesassociationer och den varumärkesposition som bäst driver din försäljning, både i form av volym- och prispremium.

Till höger ser du resultatet av en metastudie av vad som driver försäljning inom B2B, baserad på svar från 3000 beslutsfattare i 50 länder. Notera att produktegenskaper och pris varken driver volym- eller prispremium. I stället är inspiration, känsla av tillhörighet och prestige starka drivkrafter.

Vi är varumärkesbyrån som förstår internationella affärer och som på vetenskapliga grunder bygger varumärken som driver försäljning bortom förnuftets gräns